Wizja Placówki - pcez-bytów

Przejdź do treści

Wizja placówki

(…)zapewnienie wysokiego poziomu nauczania i wychowania, umożliwiając uczniom i słuchaczom rozwijanie zainteresowań i wykrywanie braków(…)
(...) wychowanie uczniów na kulturalnych, tolerancyjnych, szlachetnych, troskliwych, wrażliwych, odpowiedzialnych za siebie i innych, szanujących narodową kulturę i tradycje; wspomaganie rozwoju ucznia i kształtowanie jego osobowości (...)

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści