Plan KKZ Rolnik - pcez-bytów

Przejdź do treści
Aktualności
Rozkład zajęć na KKZ – Rolnik
 
28.10.2017 r
 
8:00 do 12:15 prowadzenie produkcji zwierzęcej – Z. Dorawa
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji zwierzęcej – Z. Dorawa
 
29.10.2017 r
 
8:00-12:15 język niemiecki zawodowy w rolnictwie – I. Pradella
 
12:30-16:45 przepisy ruchu drogowego  - P.Wicher
 
04.11.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji zwierzęcej -  Z. Dorawa
 
05.11.2017 r
 
8:00-12:15 technika w rolnictwie - J.Itrych
 
18.11.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie działalności gospodarczej - A. Molski
 
12:30-16:45 prowadzenie działalności gospodarczej - Z. Figura
 
19.11.2017 r
 
8:00 -12:15 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
25.11.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
 
26.11.2017 r
 
8:00-12:15 technika w rolnictwie - J. Kamiński
 
12:30-16:45 technika w rolnictwie -  J. Kamiński
 
02.12.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie działalności gospodarczej - Z. Figura
 
12:30-16:45 BHP - I. Gospodarek
 
03.12.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
09.12.2017 r
 
8:010-12:15 prowadzenie działalności gospodarczej - A. Molski
 
12:30-16:45 przepisy ruchu drogowego – P. Wicher
 
10.12.2017 r
 
8:00-12:15 język niemiecki zawodowy w rolnictwie – I. Pradella
 
12:30-16:45 przepisy ruchu drogowego – P.Wicher
 
16.12.2017 r
 
8:00-12:15 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
125:30-16:45 prowadzenie produkcji roślinnej - K. Pranczk
 
17.12.2017 r
 
8:00-12:15  prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
 
12:30-16:45 prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
Rozkład zajęć na KKZ – Rolnik
13.01.2018 r
8:00 do 12:15   Technika w rolnictwie – J.. Kamiński
12:30-16:45       Technika w rolnictwie –J. Kamiński
14.01.2018 r
8:00-12:15      Technika w rolnictwie (ZP) – A. Medwid
12:30-16:45    Ekonomia w rolnictwie  - K. Pranczk
20.01.2018 r
8:00-12:15    Prowadzenie działalności gospodarczej -  A. Molski
12:30-16:45   Przepisy ruchu drogowego -  P. Wicher
21.01.2018 r
8:00-12:15    Prowadzenie produkcji roślinnej -  K. Pranczk
12:30-16:45   Ekonomia w rolnictwie – K. Pranczk
27.01.2017 r
8:00-12:15      Prowadzenie produkcji roślinnej- K. Pranczk
12:30-16:45    Prowadzenie produkcji roślinnej-   K. Pranczk
28.01.2018 r
8:00 -12:15     Technika w rolnictwie -  J. Kamiński
12:30-16:45     Technika w rolnictwie -  J. Kamiński
10.02.2018 r  
8:00-12:15       Technika w rolnictwie -  J. Itrych
12:30-16:45      Technika w rolnictwie -  J. Itrych
11.02.2018 r
8:00-12:15      Prowadzenie produkcji roślinnej -  K. Pranczk
12:30-16:45     Ekonomia w rolnictwie -  K. Pranczk
17.02.2018 r
8:00-12:15       Prowadzenie produkcji roślinnej- K. Pranczk
12:30-16:45     Ekonomia w rolnictwie-  K. Pranczk
18.02.2018 r
8:00-12:15      Prowadzenie produkcji zwierzęcej -  Z. Dorawa
12:30-16:45     Prowadzenie produkcji zwierzęcej - Z. Dorawa
24.02.2018 r  
8:010-12:15     Prowadzenie produkcji zwierzęcej – Z. Dorawa
12:30-16:45     Prowadzenie produkcji zwierzęcej – Z. Dorawa
25.02.2018 r
8:00-12:15      Technika w rolnictwie – J. Kamiński
12:30-16:45     Technika w rolnictwie – J.Kamiński
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści