Organizowane kursy - pcez-bytów

Przejdź do treści

Spawanie metodą MAG
Profil uczestnika
Głównym celem szkolenia na kursie spawania jedną z powyższych metod jest nabycie umiejętności spawacza pachwin
potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.. Po ukończonym cyklu szkolenia
absolwent kursu będzie umiał:
* przygotować krawędzie łączonych części do spawania
* nastawić i dobrać odpowiednie parametry spawania
* wymienić butlę z gazem i drut spawalniczy
* przeprowadzić próbę łamania próbki w celu oceny jakości złącza
* odczytać rysunek techniczny w zakresie połączeń spawanych
* zmierzyć spoinę i ocenić wizualnie jej jakość
* rozpoznać zewnętrzne niezgodności spawalnicze i oszacować ich wpływ na jakość złącza
* dobrać druty lub elektrody spawalnicze
* zabezpieczyć stanowisko spawalnicze przed szkodliwym wpływem na otoczenie
* wykonać złącze egzaminacyjne zgodnie z PN i EN
Rejestracja
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie forlmularza. W celu uzyskania dodatkowych informacji można:
1. wysłać wiadomość z tej strony w dziale Kontakt "Napisz do nas"
2. napisać email na adres: sekretariat@pcez-bytow.pl
3. zadzwonić do nas pod numer telefonu: tel. (059) 822 3077, (059)822 8950-51 fax (059) 822 8952
Informacje organizacyjne
Kursy prowadzone są według wytycznych Instytutu Spawalnictwa:
* W-07/IS-01 - spawanie elektrodą otuloną ( metoda -111)
* W-07/IS-02 - spawanie MAG (metoda -135)
* 07/IS-03 - spawanie TIG (metoda 141)
Czas trwania kursu zależy od metody i liczby uczestników przypadających na stanowisko spawalnicze ( 1 lub 2 osoby) * metoda 111 ? 163 lub 232 jednostki szkoleniowe
* metoda 135 - 145 lub 202 jednostki szkoleniowe
* metoda 141 - 103 lub 142 jednostki szkoleniowe
Kurs rozpoczyna się po utworzeniu grupy min. 10 osób. Harmonogram kursu tworzony jest indywidualnie na każdy kurs. Na kurs mogą zostać przyjęte osoby które:
* ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub zawodową
* ukończyły 18 rok życia
* posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem Lekarskim
Program
* szkolenie teoretyczne 23 j.sz.
* instruktaż wstępny 2 j.sz.
* 13 ćwiczeń o łącznej liczbie :
o 163 (207) j.sz. metoda 111
o 118 (177) j.sz. metoda 135 o 78 (117) j.sz. metoda 141

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści