Misja Placówki - pcez-bytów

Przejdź do treści

Misja PCEZ

Misją naszego centrum jest praca opierająca się na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność.
Mądrość rozumiemy jako zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez wysoki poziom nauczania i możliwość rozwijania zainteresowań uczniów i słuchaczy(…).
Uczciwość rozumiemy jako obiektywne traktowanie uczniów i słuchaczy(…).
Odpowiedzialność rozumiemy jako podejmowanie działań na rzecz kształtowania i wychowania młodego człowieka w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz przygotowanie go do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Ponadto do misji naszego centrum zaliczamy przygotowanie uczniów do uzyskania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, dające uczniom zasób wiedzy umożliwiający dalszy rozwój wspomnianych kompetencji zawodowych, ichmodyfikowanie i doskonalenie.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści