BCKP - pcez-bytów

Przejdź do treści

Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie

    Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie zostało utworzone 1 lipca 2005 roku na bazie Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie , kontynuuje bogate tradycje powołanych 16.06.1948 roku warsztatów szkolnych szkoły zawodowej i stanowi integralną część Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie, jest placówką oświatowo-wychowawczą zajmującą się głównie:
organizowaniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów ZSP w Bytowie i innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego,
organizowaniem kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży i dorosłych (głównie bezrobotnych), zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie i z zakładami pracy.
przygotowaniem młodzieży do swobodnego poruszania się na rynku pracy.
Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznegow Bytowie posiada szereg pracowni szkoleniowo-produkcyjnych i szkoleniowych, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zawodach mechanicznych, elektrycznych i krawieckich:

 • biuro techniczne,

 • pracownia technik spawalniczych,

 • pracownia obróbki cieplno-plastycznej,

 • pracownie mechanicznej obróbki skrawaniem,

 • pracownia obróbki ręcznej,

 • pracownia montażu i demontażu,

 • pracownia oprzyrządowania i regeneracji przyrządów,

 • pracownia elektryczna,

 • pracownia konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń,

 • pracownia obsługi i napraw,

 • pracownia kontroli jakości i rozdzielnia prac,

 • pracownia metrologii warsztatowej,


Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie prowadzi zajęcia dla uczniów zgodnie z programami nauczania i charakterystykami zawodowymi. W szerokim zakresie realizowany jest proces wychowania przez pracę oraz zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego. Kształcimy młodzież w zawodach:
technik mechanik: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, ślusarz (ZSZ),
BCKP w Bytowie produkuje bogaty asortyment części do maszyn i urządzeń rolniczych (głównie do kosiarek rotacyjnych). Maszyny i urządzenia z naszymi częściami można spotkać w kraju i zagranicą: Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Francji, Litwie, a także Białorusi. Wykonujemy również części do przyczep i kontenerów, które są następnie eksportowane do Niemiec i Francji.

Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie oferuje szeroką gamę usług w zakresie:
obróbki ręcznej metali,
obróbki mechanicznej metali - frezowanie, toczenie, wiercenie,
obróbki plastycznej metali,
cięcia na gilotynie do 6 mm,
spawania metodą 135 w osłonie CO2 i mieszanek gazowanych,
spawania metodą 141 w osłonie argonu,
spawania elektrodą otuloną met. 111,
spawania metodą 131 w osłonie argonu,
spawania i cięcia gazowego,
kursy kwalifikacyjne i dokształcające dla młodzieży i dorosłych.
Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie - jako jedna z nielicznych, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w województwie pomorskim - posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 400/2008 na szkolenie i egzaminowanie spawaczy po kursach podstawowych wg Euronormy EN 281-1:2004 (111-E, 311-G, 135-C, 141 T).
Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie posiada program nauczania „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym”zarejestrowany w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach pod nr 993/IX/2005 uprawniający do szkolenia i egzaminowania kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści