komputerowa - pcez-bytów

Przejdź do treści
Pracownie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie znalazło się wśród placówek, które 19 kwietnia 2007r. otrzymały pracownię komputerową wyposażoną w komputery Macintosh. Pracownia została zakupiona od konsorcjum Computerland Serwis Sp z o.o. i SAD Sp z o.o. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oto kilka zdań o samym projekcie.
Projekt "Pracownie komputerowe dla szkół" realizowany jest od 2004. Od tego czasu skorzystało z niego 8201 szkół, a tylko w 2006 roku Ministerstwo planowało wyposażenie kolejnych 7 475 placówek. Na realizację projektu w ciągu trzech lat zaplanowano 1 338 223 tys. złotych, z czego 334 555,75 tys. pochodzi z budżetu państwa a 1 003 667,25 tys. jest wkładem wspólnotowym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projektem objęto - 7 679 szkół podstawowych, 1 800 gimnazjów, 10 030 szkół ponadgimnazjalnych, 19 zakładów kształcenia nauczycieli oraz 59 szkół policealnych.
Głównym celem programu "Pracownie komputerowe dla szkół" jest "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie i rozwój struktury teleinformatycznej szkół podniosło jakość kształcenia i zwiększyło dostępność edukacji dla wszystkich uczniów niezależnie od statusu majątkowego i miejsca zamieszkania.

Szczegółowe cele projektu:
# umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów
# przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji
# stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów
# wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji
# stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym
# promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora)
# usprawnienie komunikacji w systemie oświaty

Szkoły wyposażone w sprzęt komputerowy wyłaniane były przez Kuratora Oświaty, jako osobę odpowiadającą za realizację polityki edukacyjnej państwa w województwie. Kurator ustalił ranking placówek wytypowanych do projektu i przesyłał go do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przy konstruowaniu rankingu w pierwszej kolejności brane były pod uwagę szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które nie posiadają jeszcze pracowni komputerowej.
W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów szkoła musi zatrudniać nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania informatyki, a szkoły ponadgimnazjalne nauczyciela do nauczania przedmiotów informatycznych - technologia informacyjna lub innych zawodowych przedmiotów informatycznych.
Po wyposażeniu szkół nieposiadających pracowni komputerowej w dalszej kolejności (kolejne lata realizacji projektu) wyposażano szkoły posiadające przestarzały sprzęt komputerowy oraz te, w których ze względu na dużą liczbę uczniów, jedna pracownia nie jest wstanie zaspokoić potrzeb placówki.


Tak wygląda Pracownia Komputerowa w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie, oddana do użytku 19 kwietnia 2007 roku.

A tak pisały o nas lokalne media...

Portal internetowy Gazeta Bytowska

oraz:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści