pcez-bytów

Przejdź do treści
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie  zaprasza na kwalifikacyjne  kursy zawodowe w zawodach:

-rolnik,
-elektryk,
-kucharz,
-ślusarz.
Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2017 r., zajęcia w soboty i niedziele, minimalne koszty.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 59 8223077 lub osobiście w sekretariacie centrum przy ulicy Młyńskiej 8 w godz. 8.00-14.00.


Prowadzimy również kursy i szkolenia:
-spawania wszystkimi metodami,
-przedłużanie uprawnień spawalniczych,
-bhp,
-obsługi kos spalinowych,
-obsługi pił mechanicznych,
-kierowcy wózka jezdniow

PCEZ współpracuje ze szkołami powiatu bytowskiego a także powiatu kartuskiego, sławieńskiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego.
Na kursy kierowane są również osoby bezrobotne z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.
Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą uczniów , młodocianych pracowników i dorosłych która powstała 1 stycznia 2006 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bytowskiego (uchwała nr XXVIII/193/2005 z 29 09 2005r. z późniejszymi zmianami).
W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej funkcjonują także pracownie praktycznej zawodu.
Dnia 5 czerwca 2008 roku PCEZ w Bytowie decyzją nr 22/2008 Kuratora Oświaty w Gdańsku otrzymała akredytację na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
< class="cd-headline slide">Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
Wróć do spisu treści