pcez-bytów

Przejdź do treści

19 marca 2019 r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbyły się IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Gości, wystawców oraz uczniów szkół przywitał Starosta Bytowski. Podczas przedsięwzięcia młodzież miała okazję zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy oraz ofertą edukacyjną szkół powiatu bytowskiego. Wśród wystawców nie zabrakło takich firm jak: KOŁASZEWSKI, TALEX, DRUTEX S.A, D&H ENGINEERING POLAND, WIRELAND, ŁĄCCY – KOŁCZYGŁOWY, DAN - CAR, PKS BYTÓW, MARDO, POLMOR, FCPK, JERONIMO MARTINS, DREW – TRANS, EXPRO, WB TANK, WKU CZŁUCHÓW, BIZNES PO KASZUBSKU, FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Obecny też był Powiatowy Urząd Pracy, szkoły ponadgimnazjalne, Cech Rzemiosł Różnych i nasze stoisko Powiatowego  Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie. W tym roku gościliśmy na naszej ekspozycji firmę FANUC, która zademonstrowała szkoleniowy robot spawalniczy, firmę InterCars z najnowocześniejszym sprzętem  BOSCH do diagnostyki samochodowej oraz obsługi klimatyzacji, jak również firmę Binzel z jednym z najnowocześniejszych w EUROPIE symulatorów do nauki spawania SOLDAMATIC. Nasze stoisko odwiedziła rzesza przyszłych absolwentów gimnazjum i uczniów kończących szkołę podstawową. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się symulator spawalniczy, przy którym tworzyła się kolejka chętnych a  próbę spawania podjął nawet Pan Starosta Leszek Waszkiewicz. Ponadto zaprezentowaliśmy możliwości druku 3D oraz udzielaliśmy informacji odnośnie możliwości kształcenia w naszej placówce, która od września przeniesie się do nowo wybudowanych i świetnie wyposażonych w nowoczesny sprzęt obiektów przy ulicy Wybickiego. Dziękujemy naszym gprzyjaciołom z firm FANUC, BINZEL i InterCars, którzy mimo bardzo napiętego grafiku wystaw i targów , znaleźli   dla nas czas i przyjęli zaproszenie do zaprezentowania sprzętu, który będzie na wyposażeniu naszej placówki.  
      Nasza placówka została zgłoszona do plebiscytu „ Szkoła na medal 2018 " - szkoła przyjazna uczniom i uczniów ich rodzicom. Do plebiscytu zgłoszonych zostało kilkanaście szkół i placówek oświatowych z powiatu bytowskiego. W tej tak ogromnej konkurencji nasza placówka głosami rodziców zajęła II miejsce w rankingu szkół i placówek powiatu bytowskiego. W dniu 15.12.2018 w Gdańskim Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta gala laureatów z województwa pomorskiego.                                       
    Jesteśmy wdzięczni rodzicom i uczniom, że docenili nasze zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwijania uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz stwarzania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Jest to dla naszej placówki motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla dobra uczniów i słuchaczy, a w szerszym zakresie społeczeństwa lokalnego.                        

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy PCEZ

PCEZ współpracuje ze szkołami powiatu bytowskiego a także powiatu kartuskiego, sławieńskiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego.
Na kursy kierowane są również osoby bezrobotne z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.
Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą uczniów , młodocianych pracowników i dorosłych która powstała 1 stycznia 2006 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bytowskiego (uchwała nr XXVIII/193/2005 z 29 09 2005r. z późniejszymi zmianami).
W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej funkcjonują także pracownie praktycznej zawodu.
Dnia 5 czerwca 2008 roku PCEZ w Bytowie decyzją nr 22/2008 Kuratora Oświaty w Gdańsku otrzymała akredytację na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści